☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

informacja o stawkach podatków lokalnych

Stawki podatkowe na 2021 rok - załącznik

W czasie epidemii wspieramy przedsiębiorców

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w gminie Góra Kalwaria mogą liczyć na pomoc samorządu w związku z kryzysem ekonomicznym wywołanym przez epidemię koronawirusa.

W przeciwieństwie do władz państwa włodarze gmin mają ograniczone narzędzia wspierania przedsiębiorców.

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Głównym jest możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rada Miejska 29 kwietnia 2020 r. podjęła w tej kwestii uchwałę nr XXX/266/2020.

Zakłada ona zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. przedsiębiorców z branż, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ze stanem epidemii, ponieważ zgodnie z decyzją rządu musieli czasowo zamknąć swoją działalność. Mowa tu o gastronomii, fryzjerstwie i gabinetach oferujących zabiegi kosmetyczne, branży kulturalno-rozrywkowej, firmach organizujących i obsługujących imprezy, oferujących zajęcia sportowe i fitness, a także o hotelach.

Zwolnienie przysługuje podatnikowi ze wskazanej grupy na podstawie złożonej przez niego informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych lub korekty deklaracji. Uwaga, zwolnienie nie przysługuje podatnikom mającym zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31 marca 2020 r.

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW PŁATNOŚCI PODATKU

Przedsiębiorstwa, których działalność nie została czasowo ograniczona w związku ze stanem epidemii, ale utraciły część dochodów, mogą zwrócić się do gminy o przesunięcie terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Zakłada to kolejna uchwała Rady Miejskiej z 29 kwietnia – nr XXX/267/2020.

Zgodnie z jej zapisami do 30 września 2020 r. przesunięte zostały terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu br. Aby skorzystać z tego udogodnienia, przedsiębiorca musi dowieść, że łączne obroty we wskazanych dowolnie dwóch miesiącach po 1 stycznia 2020 r. były o co najmniej 15 proc. niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Także w tym przypadku pomoc nie obejmuje przedsiębiorców, którzy mieli zaległość w płatności podatku od nieruchomości na 31 marca 2020 r. Wnioskodawca musi wypełnić druki zgłoszenia oraz oświadczenia, które są załącznikami do uchwał.

ULGI W CZYNSZACH

Z jeszcze innej formy pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są najemcami lokali oraz nieruchomości gminnych (na podstawie umów cywilnoprawnych). Mogą wnioskować o umorzenie czynszu. Procedura przyznania pomocy opiera się na uchwale Rady Miejskiej nr L/528/2017 z 30 sierpnia 2017 r. We wniosku należy udokumentować spadek obrotów w danym miesiącu w porównaniu do adekwatnego okresu roku ubiegłego.

– Mamy nadzieję, że decyzja naszego samorządu o ulgach dla przedsiębiorców złagodzi skutki kryzysu wywołanego przez pandemię – mówi burmistrz Arkadiusz Strzyżewski.

Uchwała o zwolnieniu z podatku od nieruchomości - plik do pobrania,

Uchwała o przesunięciu terminów płatności rat podatku od nieruchomości - plik do pobrania,

Formularz COVID-19 - plik do pobrania.

 

2020 rok

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

- cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. (M. P. z 2019 r, poz. 1017) i wynosi 58,46 zł za 1 dt.

Podatek rolny na rok podatkowy 2020 wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. - 2,5 q x 58,46 zł = 146,15 zł

2) od 1 ha fizycznego gruntów równowartość pieniężna 5q żyta tj. - 5q x 58,46 zł= 292,30 zł

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2020 r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019 r (M. P. 2019 poz. 1018) i wynosi 194,24 zł za 1 m ³.

Podatek leśny od 1 ha równowartość pieniężna 0,220 m² drewna tj 194,24 X 0,220 = 42,7328 zł

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok, uległy zmianie, poniżej uchwała:

Uchwała Nr XXI/199/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Stawki podatku od środków transportowych na 2020 rok  uległy zmianie, poniżej uchwała:

 

Uchwała Nr XXI/200/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada 2019 r.

 

2019 rok

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 r. (M. P. z 2018 r, poz. 1004) i wynosi 54,36 zł za 1 dt.

Podatek rolny na rok podatkowy 2019 wynosi

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj - 2,5 q x 54,36 zł = 135,90 zł

2) od 1 ha fizycznego gruntów równowartość pieniężna 5q żyta tj. - 5q x 54,36 zł= 271,80 zł

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2019 r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2018 r (M. P. 2017 poz. 963) i wynosi 191,98 zł za 1 m ³.

Podatek leśny od 1 ha równowartość pieniężna 0,220 m² drewna tj 191,98 zł x 0,220 = 42,2356 zł

Stawki podatku od nieruchomości, nie uległy zmianie, pozostały na poziomie 2017 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, pozostały na poziomie 2015 roku.

UWAGA !!!

INFORMUJEMY, ŻE WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH DO DNIA 30.06.2019 R. OBOWIĄZUJĄ  JAK DOTYCHCZAS ZGODNIE Z  Uchwałą Nr XXXVI/330/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

OD DNIA 01.07.2019 R., ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 30 MAJA 2019 R. ORAZ 03.06.2019 R. W SPRAWIE WZORÓW FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄ NOWE FORMULARZE:

osoby fizyczne (pdf) -plik do pobrania

osoby fizyczne (excel -edytowalne) -plik do pobrania

osoby prawne (pdf) -plik do pobrania

osoby prawne (excel-edytowalne) -plik do pobrania


2018 rok

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

- cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 r. (M. P. z 2017 r, poz. 958) i wynosi 52,49 zł za 1 dt.

Podatek rolny na rok podatkowy 2018 wynosi

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj - 2,5 q x 52,49 zł = 131,225 zł

2) od 1 ha fizycznego gruntów równowartość pieniężna 5q żyta tj. - 5q x 52,49 zł= 262,45 zł

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2018 r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 r (M. P. 2017 poz. 963) i wynosi 197,06 zł za 1 m ³.

Podatek leśny od 1 ha równowartość pieniężna 0,220 m² drewna tj 197,06 zł x 0,220 = 43,3532 zł

Stawki podatku od nieruchomości, nie uległy zmianie, pozostały na poziomie 2017 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, pozostały a poziomie 2015 roku.


2017 rok

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

- cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 r. (M. P. z 2016 r, poz. 993) i wynosi 52,44 za 1 dt.

Podatek rolny na rok podatkowy 2017 wynosi

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj - 2,5 q x 52,44 zł = 131,10 zł

2) od 1 ha fizycznego gruntów równowartość pieniężna 5q żyta tj. - 5q x 52,44 zł= 262,20 zł

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2017 r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2016 r (M. P. 2016 poz. 996) i wynosi 191,01 zł za 1 m ³.

Podatek leśny od 1 ha równowartość pieniężna 0,220 m² drewna tj 191,01 zł x 0,220 = 42,0222 zł

Stawki podatku od nieruchomości - zmianie uległa tylko stawka od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z kwoty 4,63 na kwotę 4,60 od 1 powierzchni użytkowej, pozostałe stawki nie uległy zmianie, pozostały na poziomie 2013 i 2016 roku- Uchwała Nr XXXVI/329/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, pozostały na poziomie 2015 roku.

Uległy zmianie wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXXVI/330/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie, pozostaje na poziomie 2015 roku tj. odpady zbierane w w sposób selektywny opłata wynosi 9,50 zł od osoby; nieselektywny 19,00 zł od osoby.

DRUKI:

Druk deklaracji podatku od nieruchomości- osoby prawne- pdf,  doc.

Druk deklaracji podatku rolnego- osoby prawne- pdf,  doc

Druk deklaracji podatku leśnego- osoby prawne- pdf,  doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- pdf,  doc

Druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) - F-KRP/08/01 

Załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - F-KRP/08/02


2016 rok

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

- cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. (M. P. z 2015 r, poz. 1025) i wynosi 53,75 za 1q.

Podatek rolny na rok podatkowy 2016 wynosi

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj - 2,5 q x 53,75zł = 134,38 zł

2) od 1 ha fizycznego gruntów równowartość pieniężna 5q żyta tj. - 5q x 53,75 zł= 268,75 zł

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2016 r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2015 r (M. P. 2015 poz. 1028) i wynosi 191,77 zł za 1 m 3.

Podatek leśny od 1 ha równowartość pieniężna 0,220 m² drewna tj 191,77 zł x 0,220 = 42,1894 zł

Stawki podatku od nieruchomości - zmianie uległa stawka od gruntów pozostałych z kwoty 0,26 na kwotę 0,30 od 1 m² powierzchni oraz stawka od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 19,44 na kwotę 20,00 od 1 m² powierzchni użytkowej, pozostałe stawki nie uległy zmianie, pozostały na poziomie 2013 roku- Uchwała Nr XXI/156/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie. Zmieniono jednak uchwałę w związku z nowelizacja ustawy

Uchwała Nr XXI/157/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie, pozostaje na poziomie 2015 roku tj. odpady zbierane w w sposób selektywny opłata wynosi 9,50 zł od osoby; nieselektywny 19,00 zł od osoby.

DRUKI:

Druk deklaracji podatku od nieruchomości- osoby prawne- pdf

Druk deklaracji podatku rolnego- osoby prawne- pdf, doc

Druk deklaracji podatku leśnego- osoby prawne- pdf, doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- pdf

Druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) - F-KRP/08/01 

Załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - F-KRP/08/02


2015 ROK

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

- cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. (M. P. z 2014 r, poz. 935) i po obniżce wynosi 55,00 za 1q.

Podatek rolny z ha przeliczeniowego na 2015 r .wynosi 137,50 zł.

Podatek rolny z ha fizycznego na 2015 r.  wynosi 275,00zł

Uchwała Nr LXVI/690/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2015 r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014 r (M. P. 2014 poz. 955) i wynosi 188,85 zł za 1 m 3.

Podatek leśny z ha fizycznego na 2015 r. 41,5470

Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie, pozostają na poziomie 2013 roku - Uchwała Nr XXXII/357/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 listopada w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/385/2013 Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr XXXII/359/2012 Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Stawki podatku od środków transportowych uległy zmniejszeniu

Uchwała Nr LXV/688/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

STAWKI PODATKU NA 2015 R.

L.p. Nr uchwały Data Uchwała w spr. załączniki
1 XXXII/356/2012 27 listopada 2012 roku

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8967)

-
2 XXXII/357/2012 27 listopada 2012 roku

wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8968)

-
3 XXXII/358/2012 27 listopada 2012 roku

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8969)

-
4 XXXII/359/2012 27 listopada 2012 roku

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8970)

(druk podatku leśnego i rolnego)

-
5 XXXV/385/2013 25 styczeń 2013 roku

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

(druk podatku od nieruchomości oraz informacji)

-
6 LXV/688/2014 12 listopada 2014 roku

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r., poz 10738)

 
7 LXVI/690/2014 14 listopada 2014 roku

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014r., poz 10739)

 

DRUKI:

Druk deklaracji podatku od nieruchomości- osoby prawne- pdf, doc

Druk deklaracji podatku rolnego- osoby prawne- pdf, doc

Druk deklaracji podatku leśnego- osoby prawne- pdf, doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- pdf,  doc

Druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) - F-KRP/08/01 

Załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - F-KRP/08/02


Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że prawie wszystkie stawki podatku w 2014 r. pozostają bez zmian. 

Jedyna zmiana dotyczy podatku leśnego, którego aktualna stawka z ha fizycznego wynosi 37,631 zł.

Pozostałe stawki nie uległy zmianie, zostały utrzymane na poziomie z 2013 r. (wysokość stawek, teksty uchwał oraz wzory deklaracji dostępne są poniżej)


2013 r.

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

-cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z 2012 r, poz. 787) i po obniżce wynosi 55,00 zł za 1q.

Podatek rolny z ha przeliczeniowego na 2013 r .wynosi 137,50 zł.

Podatek rolny z ha fizycznego na 2013 r.  wynosi 275,00zł

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2013 r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012 r (M. P. 2012 poz. 788 z dnia 19 października 2012) i wynosi 186,42 zł za 1 m 3.

Podatek leśny z ha fizycznego na 2013 r. 41,0124 zł

 

STAWKI PODATKU NA 2013 R.

 

L.p. Nr uchwały Data Uchwała w spr. załączniki
1 XXXII/356/2012 27 listopada 2012 roku

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8967)

-
2 XXXII/357/2012 27 listopada 2012 roku

wysokości stawek podatku od nieruchomości

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8968)

-
3 XXXII/358/2012 27 listopada 2012 roku

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8969)

-
4 XXXII/359/2012 27 listopada 2012 roku

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 11 grudnia 2011 r., poz 8970)

(druk podatku leśnego i rolnego)

-
5 XXXV/385/2013 25 styczeń 2013 roku

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

(druk podatku od nieruchomości oraz informacji)

-

 

 

Uchwały obowiązuja po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013.

 

DRUKI:

Druk deklaracji podatku od nieruchomości- osoby prawne- pdf, doc

Druk deklaracji podatku rolnego- osoby prawne- pdf, doc

Druk deklaracji podatku leśnego- osoby prawne- pdf, doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- pdf,  doc

Druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) - F-KRP/08/01 

Załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - F-KRP/08/02

 


 

2012 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat Podatków i Opłat uprzejmie informuje, że

-cena żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. Nr 95, poz. 969) i po obniżce wynosi 50,00 zł za 1q.

Podatek rolny z ha przeliczeniowego na 2012 r .wynosi 125,00 zł.

Podatek rolny z ha fizycznego na 2012 r.  wynosi 250,00zł

-cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2012r jest zgodna z ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r (M. P. Nr 95 poz. 970 z dnia 20 października 2011) i wynosi

186,68 zł za 1 m 3.

Podatek leśny z ha fizycznego na 2012 r. 41,070 zł

Stawki podatku :
uchwała nr 679/LIV/2010 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

uchwała nr XIX/199/2011w spr. sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

uchwała nr XIX/200/2011w spr. sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

uchwała nr XIX/201/2011w spr. sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

DRUKI:

Druk deklaracji podatku od nieruchomości- osoby prawne- pdf, doc

Druk deklaracji podatku rolnego- osoby prawne- pdf, doc

Druk deklaracji podatku leśnego- osoby prawne- pdf, doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości- pdf,  doc

Druk deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) - F-KRP/08/01 

Załącznik do druku deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A) - F-KRP/08/02

 

Ponadto informuje się, że stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie pozostały na poziomie 2011 r.


 

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2009-12-08 08:41:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Macioł
(2020-12-03 09:13:43)

 
 
liczba odwiedzin: 11132610

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X