☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza 2020 r.

lp.

numer zarządzenia

data

tytuł zarządzenia (w sprawie)

załączniki

uwagi

1 ROA.0050.1.2020 2.01.2020 ustalenia dodatkowych dni pracujących oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020    
2 ROA.0050.2.2020 7.01.2020 przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok budżetowy 2020 oraz ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy

zał 1

zał 2

zał 3

 
3 ROA.0050.3.2020 7.01.2020 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
4 ROA.0050.4.2020 7.01.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
5 ROA.0050.5.2020 8.01.2020 zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii    
6 ROA.0050.6.2020 9.01.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok zał 1  
7 ROA.0050.7.2020 10.01.2020 zmian w budżecie gminy zał 1  
8 ROA.0050.8.2020 10.01.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok zał 1  
9 ROA.0050.9.2020 10.01.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Łubna, Krzaki Czaplinkowskie oraz Tomice    
10 ROA.0050.10.2020 13.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w 2020 r.    
11 ROA.0050.11.2020 13.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w 2020 r.    
12 ROA.0050.12.2020 13.01.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w 2020 r.    
13 ROA.0050.13.2020 13.01.2020 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych    
14 ROA.0050.14.2020 14.01.2020 ustalenia rocznego planu kontroli na 2020 rok w Gminie Góra Kalwaria    
15 ROA.0050.15.2020 14.01.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót: Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii    
16 ROA.0050.16.2020 14.01.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla kierowników jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria    
17 ROA.0050.17.2020 20.01.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora/podinspektora ds. lokalowych    
18 ROA.0050.18.2020 20.01.2020 regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
19 ROA.0050.19.2020 21.01.2020 wskazania kandydata do Gminnej Rady Seniorów    
20 ROA.0050.20.2020 27.01.2020 zmieniające zarządzenie nr ROA.0050.14.2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli na 2020 rok w Gminie Góra Kalwaria    
21 ROA.0050.21.2020 29.01.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok. zał 1  
22 ROA.0050.22.2020 29.01.2020 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych    
23 ROA.0050.23.2020 30.01.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

 
24 ROA.0050.24.2020 30.01.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok. zał 1  
25 ROA.0050.25.2020 31.01.2020 ustalenia cen i opłat za korzystanie z Zespołu Basenowego gminy Góra Kalwaria    
26 ROA.0050.26.2020 3.02.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze - aplikantów w Straży Miejskiej    
27 ROA.0050.27.2020 3.02.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora/podinspektora ds. ochrony środowiska    
28 ROA.0050.28.2020 5.02.2020 powołania komisji i działania Komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 roku. zał 1  
29 ROA.0050.29.2020 5.02.2020 powołania komisji i działania Komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 roku. zał 1  
30 ROA.0050.30.2020 5.02.2020 powołania komisji i działania Komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 roku. zał 1  
31 ROA.0050.31.2020 5.02.2020 powołania komisji i działania Komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 roku. zał 1  
32 ROA.0050.32.2020 5.02.2020 powołania komisji i działania Komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 roku. zał 1  
33 ROA.0050.33.2020 7.02.2020 zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Góra Kalwaria    
34 ROA.0050.34.2020 10.02.2020 zmian w budżecie gminy zał 1  
35 ROA.0050.35.2020 10.02.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok zał 1  
36 ROA.0050.36.2020 13.02.2020 ustalenia treści umowy najmu powierzchni reklamowej w witrynach słupów ogłoszeniowych należących do gminy Góra Kalwaria zał 1  
37 ROA.0050.37.2020 14.02.2020 wprowadzenia zmian w regulaminie pracy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
38 ROA.0050.38.2020 14.02.2020 wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
39 ROA.0050.39.2020 17.02.2020 powołania komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Czachówek, oznaczonych jako dz. nr 47/8, 47/9, 47/10, 47/11, 47/12    
40 ROA.0050.40.2020 18.02.2020 zmian w budżecie zał 1  
41 ROA.0050.41.2020 18.02.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok zał 1  
42 ROA.0050.42.2020 21.02.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, kierownicze - audytora wewnętrznego    
43 ROA.0050.43.2020 21.02.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. gospodarki nieruchomościami    
44 ROA.0050.44.2020 24.02.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Tomice oraz Krzaki Czaplinkowskie    
45 ROA.0050.45.2020 26.02.2020 odwołania ze składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Góra Kalwaria    
46 ROA.0050.46.2020 26.02.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
47 ROA.0050.47.2020 27.02.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok.

zał 1

zał 2

 
48 ROA.0050.48.2020 28.02.2020 ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zdań publicznych w 2020 r.    
49 ROA.0050.49.2020 4.03.2020

powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Czachówek oraz Czersk

   
50 ROA.0050.50.2020 4.03.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok zał 1  
51 ROA.0050.51.2020 9.03.2020 zmiany treści umowy będącej załącznikiem nr 1 do zarządzenia w sprawie ustalenia treści umowy najmu powierzchni reklamowej w witrynach słupów ogłoszeniowych należących do Gminy Góra Kalwaria    
52 ROA.0050.52.2020 12.03.2020 zmian w budżecie

zał 1

zał 2

 
53 ROA.0050.53.2020 12.03.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria

zał 1

zał 2

 
54 ROA.0050.54.2020 16.03.2020 zmiany zarządzenia nr ROA.0050.22.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym praz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych    
55 ROA.0050.55.2020 16.03.2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach zał 1  
56 ROA.0050.56.2020 16.03.2020 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach zał 1  
57 ROA.0050.57.2020 16.03.2020 powołania komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Potycz oraz Łubna    
58 ROA.0050.58.2020 12.03.2020 zamknięcia wszystkich obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii    
59 ROA.0050.59.2020 16.03.2020 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria i jednostek gminnych w związku z zagrożeniem rozpowszechniania się zakażeń wirusem SARS-COV-19    
60 ROA.0050.60.2020 18.03.2020 wprowadzenie zakazu handlu na targowisku miejskim w Górze Kalwarii    
61 ROA.0050.61.2020 23.03.2020 zmiany zarządzenia nr ROA.0050.22.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym praz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych    
62 ROA.0050.62.2020 23.03.2020 czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku z wprowadzeniem stanu epidemii    
63 ROA.0050.63.2020 24.03.2020 zmian budżecie zał 1  
64 ROA.0050.64.2020 24.03.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria zał 1  
65 ROA.0050.65.2020 25.03.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora/podinspektora ds. ochrony środowiska    
66 ROA.0050.66.2020 25.03.2020 czasu pracy pracowników Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku z wprowadzeniem stanu epidemii    
67 ROA.0050.67.2020 27.03.2020

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach

   
68 ROA.0050.68.2020 27.03.2020

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach

   
69 ROA.0050.69.2020 30.03.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót Rozbudowa placu zabaw w Brześcach    
70 ROA.0050.70.2020 30.03.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót Rozbudowa placu zabaw w Obrębie    
71 ROA.0050.71.2020 30.03.2020 przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2019    
72 ROA.0050.72.2020 30.03.2020 powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii    
73 ROA.0050.73.2020 30.03.2020 zmiany planów finansowych zał 1  
74 ROA.0050.74.2020 31.03.2020 zmian w budżecie

zał 1

zał 2

zał 3

 
75 ROA.0050.75.2020 31.03.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok.

zał 1

zał 2

 
76 ROA.0050.76.2020 31.03.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
77 ROA.0050.77.2020 6.04.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra Kalwaria    
78 ROA.0050.78.2020 6.04.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Tomice    
79 ROA.0050.79.2020 6.04.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinkowskich"    
80 ROA.0050.80.2020 6.04.2020 zmian w budżecie    
81 ROA.0050.81.2020 7.04.2020 zmiany załącznika do zarządzenia nr ROA.0050.147.2019 r., z dnia 11.07.2019 r., Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dotyczącego  powołania Gminnej  Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej Regulaminu    
82 ROA.0050.82.2020 7.04.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok. zał 1  
83 ROA.0050.83.2020 10.04.2020 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria nieposiadających osobowości prawnej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.    
84 ROA.0050.84.2020 17.04.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami    
85 ROA.0050.85.2020 21.04.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
86 ROA.0050.86.2020 28.04.2020 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brześcach    
87 ROA.0050.87.2020 28.04.2020 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach    
88 ROA.0050.88.2020 29.04.2020 uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Górze Kalwarii    
89 ROA.0050.89.2020 29.04.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

zał 3

 
90 ROA.0050.90.2020 30.04.2020 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria nieposiadających osobowości prawnej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.    
91 ROA.0050.91.2020 30.04.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
92 ROA.0050.92.2020 30.04.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
93 ROA.0050.93.2020 30.04.2020 powołania komisji opiniującej wnioski o zastosowanie ulgi w podatkach lokalnych w związku z negatywnym oddziaływaniem Covid-19    
94 ROA.0050.94.2020 30.04.2020 czasu pracy pracowników Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku z wprowadzaniem stanu epidemii    
95 ROA.0050.95.2020 7.05.2020 zmiany zarządzenia Nr ROA.0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni pracujących oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020    
96 ROA.0050.96.2020 8.05.2020 powołania komisji opiniującej wnioski o zastosowanie ulgi w należnościach o charakterze cywilnoprawnym w związku z negatywnym oddziaływaniem Covid 19    
97 ROA.0050.97.2020 12.05.2020 powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii oraz jego unieszkodliwienia    
98 ROA.0050.98.2020 15.05.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw”    
99 ROA.0050.99.2020 15.05.2020 przedłożenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

zał 5

 
100 ROA.0050.100.2020 18.05.2020 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych    
101 ROA.0050.101.2020 18.05.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) – Etap II Czersk”    
102 ROA.0050.102.2020 19.05.2020 powołania Komisji do wyboru oferty na przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria”    
103 ROA.0050.103.2020 19.05.2020 ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych i stanu epidemii na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym czy władaniu Gminy Góra Kalwaria    
104 ROA.0050.104.2020 19.05.2020 ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych i stanu epidemii za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Góra Kalwaria    
105 ROA.0050.105.2020 22.05.2020 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria nieposiadających osobowości prawnej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii    
106 ROA.0050.106.2020 27.05.2020 zmian planu jednostek budżetowych w Gminie Góra Kalwaria

zał 1

zał 2

zał 3

 
107 ROA.0050.107.2020 28.05.2020 zmian w budżecie

zał 1

zał 2

U

 
108 ROA.0050.108.2020 28.05.2020 zmian planu jednostek budżetowych

zał 1

zał 2

 
109 ROA.0050.109.2020 28.05.2020 organizacji opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii w okresie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2    
110 ROA.0050.110.2020 29.05.2020 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku z wprowadzeniem stanu epidemii    
111 ROA.0050.111.2020 1.06.2020

powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Tomicach, Czersku, Czachówku i w obr. 10-01

   
112 ROA.0050.112.2020 2.06.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego    
113 ROA.0050.113.2020 5.06.2020 wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzeniu Gminnego Biura Spisowego w Gminie Góra Kalwaria    
114 ROA.0050.114.2020 9.06.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski” w ramach projektu „Budowa turystycznej infrastruktury przestrzennej – plac z altaną”    
115 ROA.0050.115.2020 10.06.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
116 ROA.0050.116.2020 10.06.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
117 ROA.0050.117.2020 16.06.2020 wyznaczenia przedstawicieli Straży Miejskiej do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku    
118 ROA.0050.118.2020 18.06.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Drzewa przy ul. ks. Sajny" w ramach programu "Zielona Góra Kalwaria"    
119 ROA.0050.119.2020 22.06.2020 uchylenia Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwarii nr ROA.0050.1092020 z dnia 28 mala 2020 r. w sprawie organizacji opieki nad dziećmi w Żłobku miejskim w Górze Kalwarii w okresie pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2    
120 ROA.0050.120.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Moniki Węcławiak    
121 ROA.0050.121.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Agnieszki Kamoli    
122 ROA.0050.122.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Anny Siewiera    
123 ROA.0050.123.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Magdaleny Poterały    
124 ROA.0050.124.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Marty Wojdat    
125 ROA.0050.125.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Moniki Wasilewskiej    
126 ROA.0050.126.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Joanny Ludwin – Podkowy    
127 ROA.0050.127.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Iwony Korzeniewskiej    
128 ROA.0050.128.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Łukasza Kochańskiego    
129 ROA.0050.129.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Agaty Jarmuszewskiej    
130 ROA.0050.130.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Piotra Hejna    
131 ROA.0050.131.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Moniki Fijałkowskiej    
132 ROA.0050.132.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Beaty Budzianowskiej    
133 ROA.0050.133.2020 22.06.2020 powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Marty Bogdziewicz    
134 ROA.0050.134.2020 25.06.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja terenu przy ZOPO” w ramach programu „Zielona Góra Kalwaria”    
135 ROA.0050.135.2020 25.06.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

zał 3

 
136 ROA.0050.136.2020 25.06.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórze”    
137 ROA.0050.137.2020 26.06.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
138 ROA.0050.138.2020 26.06.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
139 ROA.0050.139.2020 26.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii za 2019 rok    
140 ROA.0050.140.2020 26.06.2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii za 2019 rok    
141 ROA.0050.141.2020 29.06.2020 odwołania II zastępcy burmistrza    
142 ROA.0050.142.2020 29.06.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu”    
143 ROA.0050.143.2020 29.06.2020 przekazania urządzeń znajdujących na placach zabaw do administrowania    
144 ROA.0050.144.2020 29.06.2020 wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria zał 1  
145 ROA.0050.145.2020 30.06.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w 2020r.    
146 ORG.0050.146.2020 2.07.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu - utwardzenie kostki brukowej pod altanę”    
147 ORG.0050.147.2020 7.07.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
148 ORG.0050.148.2020 7.07.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
149 ORG.0050.149.2020 14.07.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej”    
150 ORG.0050.150.2020 15.07.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Budowa altany w ramach zadania: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach”    
151 ORG.0050.151.2020 20.07.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

 
152 ORG.0050.152.2020 20.07.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Potyczy, Czersku i Górze Kalwarii w obrębie 10-01    
153 ORG.0050.153.2020 20.07.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok zał 1  
154 ORG.0050.154.2020 27.07.2020 powołania i działania Komisji rozstrzygającej konkurs ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2020 roku zał 1  
155 ORG.0050.155.2020 30.07.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czachówku    
156 ORG.0050.156.2020 31.07.2020 ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadania publicznego w 2020 r.    
157 ORG.0050.157.2020 31.07.2020 powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy    
158 ORG.0050.158.2020 3.08.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Górze Kalwarii w obrębie 1-01    
159 ORG.0050.159.2020 4.08.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą : „Modernizacja budynku w Czarnym Lesie”    
160 ORG.0050.160.2020 4.08.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą : „Ogrodzenie działki gminnej w Czarnym Lesie”    
161 ORG.0050.161.2020 4.08.2020 odwołania ze składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Góra Kalwaria.    
162 ORG.0050.162.2020 6.08.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
163 ORG.0050.163.2020 6.08.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
164 ORG.0050.164.2020 7.08.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą Budowa altany drewnianej z wyposażeniem w ramach zadania ,,Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu”    
165 ORG.0050.165.2020 10.08.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą ,,Budowa siłowni zewnętrznej w Czaplinie”    
166 ORG.0050.166.2020 12.08.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie”    
167 ORG.0050.167.2020 12.08.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą ,,Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie”    
168 ORG.0050.168.2020 14.08.2020 opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Kalwaria zał 1 - 10  
169 ORG.0050.169.2020 17.08.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kontroli podatków    
170 ORG.0050.170.2020 20.08.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze”    
171 ORG.0050.171.2020 26.08.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

zał 3

 
172 ORG.0050.172.2020 26.08.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. współpracy z organizacjami    
173 ORG.0050.173.2020 27.08.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

U

 
174 ORG.0050.174.2020 27.08.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
175 ORG.0050.175.2020 28.08.2020 zasad redagowania oraz opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
176 ORG.0050.176.2020 28.08.2020 powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
177 ORG.0050.177.2020 28.08.2020 powołania Komisji do konsultacji z mieszkańcami sołectw Moczydłów i Krzaki Czaplinkowskie oraz miasta Góra Kalwaria    
178 ORG.0050.178.2020 28.08.2020 wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Władysława Reymonta w Coniewie dzienników elektronicznych    
179 ORG.0050.179.2020 28.08.2020 wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Czaplinku dzienników elektronicznych    
180 ORG.0050.180.2020 28.08.2020 wprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dobieszu dzienników elektronicznych    
181 ORG.0050.181.2020 31.08.2020 przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria za I półrocze 2020 r.    
182 ORG.0050.182.2020 31.08.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii zał 1  
183 ORG.0050.183.2020 1.09.2020 powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy    
184 ORG.0050.184.2020 7.09.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Łubna oraz w Górze Kalwarii w obrębach 10-01 i 10-03    
185 ORG.0050.185.2020 7.09.2020 przeznaczenia lokalu komunalnego na najem socjalny w mieszkaniowym zasobie gminy    
186 ORG.0050.186.2020 9.09.2020 regulaminu przetargu na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1 z obrębu 8-01 w Górze Kalwarii

regulamin

zał 1

zał 2

zał 3

 
187 ORG.0050.187.2020 9.09.2020 powołania Komisji Przetargowej na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1 z obrębu 8-01 w Górze Kalwarii    
188 ORG.0050.188.2020 10.09.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok zał 1  
189 ORG.0050.189.2020 11.09.2020 zmiany zarządzenia Nr ROA.0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni pracujących oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020    
190 ORG.0050.190.2020 14.09.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
191 ORG.0050.191.2020 14.09.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
192 ORG.0050.192.2020 15.09.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika    
193 ORG.0050.193.2020 15.09.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalistę ds. kontroli podatków    
194 ORG.0050.194.2020 18.09.2020 przekazania nieruchomości położonych w Górze Kalwarii, w obrębie geodezyjnym nr 01-02 do administrowania    
195 ORG.0050.195.2020 23.09.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny”    
196 ORG.0050.196.2020 23.09.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie”    
197 ORG.0050.197.2020 28.09.2020 przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy na dzień 31.12.2020 r.    
198 ORG.0050.198.2020 28.09.2020 powołania Komisji Stypendialnej opiniującej stypendia dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych    
199 ORG.0050.199.2020 28.09.2020 określenia maksymalnej wysokości indywidualnego stypendium dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych    
200 ORG.0050.200.2020 29.09.2020 wyznaczenia koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy Góra kalwaria    
201 ORG.0050.201.2020 29.09.2020 wyznaczenia koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w jednostkach organizacyjnych Gminy Góra Kalwaria    
202 ORG.0050.202.2020 29.09.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

zał 3

 
203 ORG.0050.203.2020 29.09.2020 zmian w budżecie

zał 1

zał 2

zał 3

 
204 ORG.0050.204.2020 29.09.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 r.

zał 1

zał 2

 
205 ORG.0050.205.2020 30.09.2020 powołania komisji odbioru końcowego w ramach zadania pn "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach"    
206 ORG.0050.206.2020 5.10.2020 funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii    
207 ORG.0050.207.2020 5.10.2020 powołania Komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Potycz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 284/3    
208 ORG.0050.208.2020 6.10.2020 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku z zagrożeniem epidemicznym    
209 ORG.0050.209.2020 9.10.2020 zmian w budżecie

zał 1

zał 2

 
210 ORG.0050.210.2020 9.10.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 r. zał 1  
211 ORG.0050.211.2020 9.10.2020 opracowania „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Góra Kalwaria  w warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”    
212 ORG.0050.212.2020 12.10.2020 funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku z zagrożeniem epidemicznym    
213 ORG.0050.213.2020 16.10.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra Kalwaria na 2020 r.

zał 1

zał 2

 
214 ORG.0050.214.2020 16.10.2020 powołania komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn." Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórze"    
215 ORG.0050.215.2020 16.10.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
216 ORG.0050.216.2020 26.10.2020 regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
217 ORG.0050.217.2020 26.10.2020 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021    
218 ORG.0050.218.2020 27.10.2020 powołania komisji otwierającej koperty z ofertami w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji dla Gminy Góra Kalwaria    
219 ORG.0050.219.2020 28.10.2020 zmian w budżecie

zał 1

zał 2

zał 3

 
220 ORG.0050.220.2020 28.10.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
221 ORG.0050.221.2020 28.10.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. promocji i informacji    
222 ORG.0050.222.2020 28.10.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. kontroli podatków    
223 ORG.0050.223.2020 28.10.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. współpracy z organizacjami    
224 ORG.0050.224.2020 28.10.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi krajowej w Karolinie”    
225 ORG.0050.225.2020 28.10.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplinku”    
226 ORG.0050.226.2020 30.10.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zadaszenie w Baniosze”    
227 ORG.0050.227.2020 2.11.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii”

zał 1

 
228 ORG.0050.228.2020 2.11.2020 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
229 ORG.0050.229.2020 3.11.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze”    
230 ORG.0050.230.2020 3.11.2020 powołani komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Górze Kalwarii w obrębach 10-01 i 1-01    
231 ORG.0050.231.2020 4.11.2020 regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV 2    
232 ORG.0050.232.2020 5.11.2020 regulaminu przetargu na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1 z obrębu 8-01 w Górze Kalwarii    
233 ORG.0050.233.2020 5.11.2020 powołania Komisji Przetargowej na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1 z obrębu 8-01 w Górze Kalwarii    
234 ORG.0050.234.2020 5.11.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami    
235 ORG.0050.235.2020 12.11.2020 zmian w budżecie gminy Góra Kalwaria

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
236 ORG.0050.236.2020 12.11.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
237 ORG.0050.237.2020 13.11.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
238 ORG.0050.238.2020 13.11.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
239 ORG.0050.239.2020 13.11.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu - utwardzenie kostki brukowej pod altanę”    
240 ORG.0050.240.2020 16.11.2020 przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028

U

O

zał 1

zał 2

 
241 ORG.0050.241.2020 16.11.2020 przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok    
242 ORG.0050.242.2020 19.11.2020 przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych    
243 ORG.0050.243.2020 25.11.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach”    
244 ORG.0050.244.2020 27.11.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze”    
245 ORG.0050.245.2020 27.11.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie”    
246 ORG.0050.246.2020 27.11.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty”    
247 ORG.0050.247.2020 27.11.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia  ulicznego przy drodze gminnej w Lininie”    
248 ORG.0050.248.2020 1.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2    
249 ORG.0050.249.2020 1.12.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Kościelnej w Baniosze”    
250 ORG.0050.250.2020 2.12.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na rok 2020

zał 1

zał 2

zał 3

 
251 ORG.0050.251.2020 2.12.2020 zmiany Zarządzenia Nr ORG.0050.233.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1 z obrębu 8-01 w Górze Kalwarii    
252 ORG.0050.252.2020 2.12.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty”    
253 ORG.0050.253.2020 3.12.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

zał 5

 
254 ORG.0050.254.2020 3.12.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
255 ORG.0050.255.2020 3.12.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Pozyskiwania Sroków Zew. i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi    
256 ORG.0050.256.2020 3.12.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii    
257 ORG.0050.257.2020 3.12.2020 ustalenia cen za korzystanie z miejskiego lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii    
258 ORG.0050.258.2020 3.12.2020 funkcjonowania lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii    
259 ORG.0050.259.2020 7.12.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
260 ORG.0050.260.2020 8.12.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

 
261 ORG.0050.261.2020 8.12.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
262 ORG.0050.262.2020 8.12.2020 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. współpracy z organizacjami    
263 ORG.0050.263.2020 14.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych i stanu epidemii za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Góra Kalwaria    
264 ORG.0050.264.2020 16.12.2020 zmian planu jednostek budżetowych Gminy Góra kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

zał 3

 
265 ORG.0050.265.2020 17.12.2020 zmian w budżecie

zał 1

zał 2

zał 3

zał 4

 
266 ORG.0050.266.2020 17.12.2020 zmian planów jednostek budżetowych gminy Góra kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
267 ORG.0050.267.2020 17.12.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii”    
268 ORG.0050.268.2020 17.12.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa placu zabaw w Brzuminie”    
269 ORG.0050.269.2020 18.12.2020 scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Góra Kalwaria zał 1  
270 ORG.0050.270.2020 18.12.2020 ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19    
271 ORG.0050.271.2020 18.12.2020 powołania Komisji do konsultacji z mieszkańcami sołectwa Moczydłów oraz miasta Góra Kalwaria    
272 ORG.0050.272.2020 18.12.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie”    
273 ORG.0050.273.2020 18.12.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tomicach”    
274 ORG.0050.274.2020 18.12.2020 wprowadzenia zmian w regulaminie pracy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
275 ORG.0050.275.2020 18.12.2020 wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

zał 1

zał 2

 
276 ORG.0050.276.2020 18.12.2020 określenia zasad gospodarki kluczami i ochrony fizycznej budynków Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
277 ORG.0050.277.2020 23.12.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną”    
278 ORG.0050.278.2020 23.12.2020 powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria    
279 ORG.0050.279.2020 28.12.2020 powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy    
280 ORG.0050.280.2020 28.12.2020 powołania komisji odbioru końcowego robót dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Polnej w Kątach”    
281 ORG.0050.281.2020 29.12.2020 zmian w budżecie gminy

zał 1

zał 2

zał 3

 
282 ORG.0050.282.2020 29.12.2020 zmian planu jednostek budżetowych gminy Góra Kalwaria na 2020 rok

zał 1

zał 2

 
283 ORG.0050.283.2020 30.12.2020 rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Górze Kalwarii    
284 ORG.0050.284.2020 30.12.2020 powołania Komisji odbioru końcowego w ramach zadań inwestycyjnych pod nazwami :
Zadanie A: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. Wojewódzka nr 769 – ul. Towarowa w Górze Kalwarii”
Zadanie B: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – ul. Leśna w Górze Kalwarii”
   
285 ORG.0050.285.2020 31.12.2020 ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    
286 ORG.0050.286.2020 31.12.2020 wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii    
287 ORG.0050.287.2020 31.12.2020 ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność (posiadanie) Gminy Góra Kalwaria    
288 ORG.0050.288.2020 31.12.2020 wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto    

 

Wytworzył:
Katarzyna Szczepańska
(2020-01-02)
Udostępnił:
Katarzyna Szczepańska
(2020-01-02 15:52:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Walczak
(2021-01-29 14:57:16)
 
 
liczba odwiedzin: 11132664

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X