☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Interpelacje i zapytania w VIII kadencji

 

lp. data radny w sprawie: pliki
1.

27.02.2019

Aleksandra Fedynicz-Komosa

 1. procedur ustalenia stawek za wodę,
 2. wnioskowanych stawek przez poprzedniego prezesa ZGK,
 3. powodów niezłożenia odwołania od decyzji Wód Polskich ustalającej wyższą stawkę
  za wodę,
 4. wysokości kar umownych naliczonych za nieterminowe zakończenie drogi w Solcu,
 5. wyników audytu skweru na ul. Dominikańskiej,
 6. uprzątnięcia terenu dawnej jednostki wojskowej,
 7. oświetlenia figury i kościoła na Górce,
 8. prowadzenia prac przy budowie obwodnicy w porze nocnej (rejon ul. Batalionu Zośka),
 9. możliwość postawienia toalet przenośnych w okolicy cmentarza
 10. sprawozdania z prac komisji do spraw zbadania domniemanych nieprawidłowości
  w funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej.

zapytanie


odpowiedź

2.

02.04.2019

Andrzej Posiewka

 1. przedstawienia opinii prawnej dot. uchwały rady miejskiej z dnia 27.02.2019 r.
  o wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego,
 2. VAT-u od przekazanej przez gminę kwoty 2.500.000 zł na dla ZGK,
 3. podania wysokości wynagrodzenia: prezesa spółki ZGK, nowego pełnomocnika prezesa ZGK, nowego dyrektora ZGK oraz poszczególnych członków Rady Nadzorczej ZGK.

interpelacja


odpowiedź

3.

24.04.2019

Aleksandra Fedynicz-Komosa

 1. zmiany trasy linii L-21 (okolice CKR w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Gąsiorowskiego),
 2. naprawy pulsacyjnego światła przy przejściu dla pieszych na ul. ks. Sajny,
 3. naprawy stacji rowerowych na ul. ks. Sajny i Kalwaryjskiej,
 4. odnowienia pojazdów wojskowych na terenie dawnej jednostki wojskowej i stworzenia ścieżki dydaktycznej.

interpelacja


odpowiedź

opinia ZTM

4

23.05.2019

Beata Mika

 położenia nawierzchni asfaltowej na ulicy Rybie

zapytanie

odpowiedź

5

23.05.2019

Beata Mika

inwestycji budowy kanalizacji w ulicy Towarowej i Leśnej w Górze Kalwarii

zapytanie

odpowiedź

6

29.05.2019

Aleksandra Fedynicz-Komosa

 1. projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w gminie Góra Kalwaria” (przedstawienie harmonogramu zadań, etapu realizacji) 
 2. struktury zatrudnienia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej (wg stanu na 31.12.2018 i 29.05.2019 r.)
 3. budowy parkingu przy ul. Wyszyńskiego, na odcinku pomiędzy ul. Batorego i Broniewskiego (jakie podjęto działania)

zapytanie

odpowiedź

 7 

 7.06.2019 

        Jan Rokita  

ograniczenia ruchu samochodów dostawczych w porze nocnej na ul. M. Reja w Wólce Załęskiej

 zapytanie  


odpowiedź

8

27.06.2019

Andrzej Posiewka

kadry kierowniczej ZGK sp. z o.o.

zapytanie


odpowiedź

9

29.07.2019

Beata Mika

           możliwości budowy palcu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Leśnej

zapytanie


odpowiedź

10

20.09.2019

Teresa Jędral
Iwona Szymańska
Bożena Molak
Jan Jarosz
Jakub Rącz

gospodarki odpadami w gminie

zapytanie


 odpowiedź

11

25.09.2019

Beata Mika

profilaktyki zdrowotnej w specjalistycznych busach

zapytanie


odpowiedź

12

25.09.2019

Urszula Wroniewicz

wydawania warunków technicznych wod.-kan. oraz budowy przyłączy i sieci wod.-kan. przez ZGK sp. z o.o.

zapytanie


odpowiedź

13

30.09.2019

Beata Mika

niebezpiecznego łuku drogi pod wiaduktem kolejowym na ul. Leśnej

interpelacja


odpowiedź

14

10.10.2019

Beata Mika

zabezpieczenia środków pieniężnych na progi zwalniające na ulicy Leśnej

interpelacja


odpowiedź

15

10.10.2019

Beata Mika

modyfikacji tras autobusów linii „L”

interpelacja


odpowiedź

16

27.10.2019

Rozalia Zdulska

budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu we wsi Wólka Załęska w ul. Reja

interpelacja


odpowiedź

17 06.11.2019 Bata Mika

     ułożenie chodnika do przystanku autobusowego przy ulicy Pijarskiej naprzeciwko basenu

interpelacja


odpowiedź

18

25.11.2019

Beata Polaczyńska

        stanu technicznego bloku komunalnego, przy ul. Armii Krajowej 8

interpelacja


odpowiedź

19

27.11.2019

Beata Mika

        budowy kanalizacji w ulicy Towarowej i Leśnej

zapytanie


odpowiedź

20

 07.01.2020

 Beata Mika

        przejścia dla pieszych przepustem pod obwodnicą

interpelacja


odpowiedź

21

 07.01.2020

  Beata Mika

       inwestycji budowy kanalizacji w ulicy Towarowej i Leśnej

zapytanie


odpowiedź

22

27.02.2020

Aleksandra Fedynicz-Komosa

 1. naprawy ul. Zakalwaria,
 2. podjęcia rozmów z zarządcą drogi powiatowej – ul. Budowlanych w sprawie odnowienia przejęcia dla pieszych przy ul. Zakalwaria

interpelacja

odpowiedź

23

27.02.2020

Aleksandra Fedynicz-Komosa

podjęcia rozmów z zarządcą drogi DW 724 nt. utrzymania porządku i czystości w pasie drogi wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz stworzenia miejsc parkingowychpodjęcia rozmów z zarządcą drogi DW 724 nt. utrzymania porządku i czystości w pasie drogi wzdłuż ul. Wyszyńskiego oraz stworzenia miejsc parkingowych

interpelacja


odpowiedź

24

16.03.2020

Jan Rokita

uprzątnięcia terenu skarpy (za OSP w Górze Kalwarii),

2)    negocjacji w sprawie przyszłości zamku w Czersku,

3)    terenu po byłym PGR Moczydłów,

4)    przetargu na wywóz śmieci. 

interpelacja


odpowiedź

25

28.04.2020

Beata Mika

         uciążliwego hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Góry Kalwarii

interpelacja


odpowiedź

odpowiedź2

26

28.04.2020

Beata Mika

            budowy kanalizacji w ul. Towarowej i Leśnej

zapytanie


odpowiedź

27

22.05.2020

Wojciech Kochański

zapewnienie, w miarę możliwości, testów wraz z pełną diagnostyką w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2 wszystkim pracownikom żłobków, przedszkoli i szkół w gminie Góra Kalwaria

interpelacja


odpowiedź

28

08.06.2020

Beata Mika

    wyrównania drogi do Ługówki

interpelacja


odpowiedź

29

08.06.2020

Beata Mika

  budowy chodnika do przystanku autobusowego w ciągu drogi krajowej nr 79 – ul. Pijarska skrzyżowanie z ul.    Mickiewicza

interpelacja


odpowiedź

odpowiedź2

30

08.06.2020

Beata Mika

 wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Towarowej (DW769)

interpelacja

załącznik


odpowiedź

odpowiedź2

31

08.06.2020

Beata Mika

 przedstawienia harmonogramu realizacji inwestycji budowy kanalizacji w ul. Towarowej i Leśnej

zapytanie


odpowiedź

32

14.08.2020

Szymon Krupa,

Beata Polaczyńska

 odwodnienia ul. Polnej i Marianki w Górze Kalwarii

zapytanie


odpowiedź

33

18.08.2020

Rozalia Zdulska

 wysokiego poziomu hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Góry Kalwarii.

interpelacja


Odpowiedź1

Odpowiedź

zał.1

zał.2

34

19.08.2020

Rozalia Zdulska

 kanalizacji ściekowej w Mikówcu

interpelacja


odpowiedź

35

19.08.2020

Rozalia Zdulska

 opracowania dokumentacji na rozbudowę szkoły w Kątach

interpelacja


odpowiedź

36

19.08.2020

Rozalia Zdulska

 budowy ul. Spacerowej w Kątach

interpelacja


odpowiedź

37

19.08.2020

Beata Mika

 wysokiego poziomu uciążliwego hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Góry Kalwarii

zapytanie


odpowiedź

odpowiedź2

38

19.08.2020

Beata Mika

 nowej nawierzchni asfaltowej i odwodnienie- DW769

interpelacja

 zał.1

zał.2


odpowiedź

39 27.11.2020

Beata Mika

montażu progów zwalniających na ul. Leśnej

interpelacja


odpowiedź

40 27.11.2020

Beata Mika

wykonania nowej nawierzchni na ul. Towarowej

interpelacja


odpowiedź

41 27.11.2020

Beata Mika

Zbigniew Adamczyk

Szymon Krupa

Beata Polaczyńska

Łukasz Baran

wysokiego poziomu uciążliwego hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Góry Kalwarii

interpelacja


 

42 30.11.2020

Beata Mika

Beata Polaczyńska

Łukasz Baran

Szymon Krupa

Zbigniew Adamczyk

Światłowodu dla uczących się w sposób zdalny

interpelacja


odpowiedź

43 30.11.2020

Beata Mika

Beata Polaczyńska

Łukasz Baran

Szymon Krupa

Zbigniew Adamczyk

Koszy na śmieci oraz ławek na przystankach gminnej komunikacji zbiorowej

interpelacja


odpowiedź

44 07.12.2020

Beata Mika

Zbigniew Adamczyk Szymon Krupa

Beata Polaczyńska

Łukasz Baran

Wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM

interpelacja


odpowiedź

45 21.12.2020

Beata Mika

Zbigniew Adamczyk Szymon Krupa

Beata Polaczyńska

Łukasz Baran

Zlecenia niezależnej ekspertyzy pomiaru poziomu hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Góry Kalwarii

interpelacja


odpowiedź

46 25.01.2021

Szymon Krupa

Zakupu fotopułapek leśnych dla straży miejskiej w Górze Kalwarii

interpelacja


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Olga Korczak
(2019-04-03 13:35:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Daria Bocek
(2021-02-04 10:18:57)

 
 
liczba odwiedzin: 11132937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X