☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne

Ochrona danych osobowych

(z wyłączeniem USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych)

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria,

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z tym informuję, że:

  1. Przetwarzanie danych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria z siedzibą Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy. adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, tel. 22 277 35 93, mail: umig@gorakalwaria.pl.

W Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria został powołany inspektora ochrony danych (IOD). Inspektorem ochrony danych jest Pan Zenon Sadaj.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@gorakalwaria.pl, tel. 22 736 38 26.

Adres siedziby: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, pokój nr 205.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Gminy.

art. 6 ust. 1 lit a,b,c RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 9 ust. 2 lit. g RODO: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  2. Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

  3. Posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

  5. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego - plik do pobrania (.pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ewidencji ludności - plik do pobrania (.pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w dowodach osobistych - plik do pobrania (.pdf)

Wytworzył:
Beata Kisiel
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2018-05-24 14:32:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2019-08-27 09:14:44)
 
 
liczba odwiedzin: 11132818

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X