☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ośrodek Pomocy Społecznej

 Ośrodek Pomocy Społecznej

Siedziba: ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria

tel/fax (22) 727-33-36

http://ops.gorakalwaria.pl/

e-mail: ops@gorakalwaria.pl

 

Kierownik: Justyna Rosłaniec

Główny księgowy: Bożena Potrzebowska    

 

Zadania Ośrodka wynikają z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r / Dz. U. nr 64, poz. 593 z póź. zm./. W Ośrodku zatrudnionych jest 18 osób.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej - plik do pobrania
zmiana części Statutu - plik do pobrania

Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego - plik do pobrania
Regulamin Organizacyjny - plik do pobrania

 

Pracownicy socjalni:

- oferują pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego,

- udzielają pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem,

- w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę,

- pośredniczą w kierowaniu podopiecznych na komisję lekarską w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności,

- zbierają dane o klientach przez nawiązywanie bezpośrednich kontaktów, uzyskiwanie informacji od policji, pielęgniarek środowiskowych, sądu, prokuratury - na tej podstawie sporządzają dokumenty dla wielu instytucji,

- diagnozują sytuacje osób indywidualnych i rodzin na podstawie zebranych danych,

- współpracują z instytucjami i osobami pomagającymi niepełnosprawnym, biednym, bezrobotnym,

- interweniują w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.

W Ośrodku zatrudnione są 4 opiekunki domowe, które świadczą pomoc w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 2 godziny dziennie.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej uruchomiono GIEŁDĘ PRACY. W ramach giełdy pracownicy socjalni pośredniczą w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi pracownikami. Umożliwia to podjęcie pracy /głównie sezonowej/ wielu osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Zorganizowano magazyn odzieży i sprzętu gospodarstwa domowego. Wszystkie rzeczy są darem mieszkańców naszej gminy i są bezpłatnie oddawane osobom potrzebującym.

Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy związane z przyznaniem i wypłatą dodatków mieszkaniowych. Jest to pomoc finansowa w postaci dopłat do czynszu przyznawana zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. nr 71 poz.734/.

W Ośrodku Pomocy Społecznej załatwiane są wszystkie sprawy związane z przyznawaniem świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228 poz. 2255/.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-06-25 13:30:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2019-11-28 15:12:51)
 
 
liczba odwiedzin: 11132802

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X