☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gminna Rada Seniorów

 

 

Uchwała Nr XXI/127/2015, w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Zarządzenie Nr ROA.0050.5.2020, w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii

 

Informacja, w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów

 

Uchwałą Rady Miejskiej Góry Kalwarii Nr XX/127/2015 z 28.10.2015, w celu reprezentowania potrzeb i interesów osób starszych powyżej 60-teo roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Góra Kalwaria, została powołana Gminna Rada Seniorów w Górze Kalwarii.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Nr ROA.0050.5.2020 można zgłaszać kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Górze Kalwarii.

Zgodnie z § 8 Statutu Gminnej Rady Seniorów, Rada Seniorów liczy 12 osób, w tym:

  1. 1 członka wskazanego przez Radę Miejską Góry Kalwarii,

  2. 1 członka wskazanego przez Burmistrza,

  3. 3 członków wskazanych przez Radę Słuchaczy UTW,

  4. 4 członków wskazanych przez Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

  5. 1 członka wskazanego przez Związek Żołnierzy WP i Związek Kombatantów RP oraz

  6. 2 członków zgłoszonych przez:

  7. przedstawicieli osób starszych,

  8. przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Mając na uwadze powyższe informuję, iż do dnia 29 stycznia 2020 r.

w/w podmioty mogą zgłaszać kandydatów do Gminnej Rady Seniorów.

W szczególności zapraszam do zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów przez:

  • przedstawicieli osób starszych - grupa 15 osób starszych (powyżej 60 roku życia) zamieszkujących na terenie Gminy Góra Kalwaria,

  • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, innych niż UTW, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Żołnierzy WP, Związek Kombatantów RP.

Kandydaci oraz osoby starsze je zgłaszające, nie mogą być członkami środowisk senioralnych, wymienionych powyżej w pkt. 3-5.

Jedna osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Udzielenie poparcia więcej niż jednemu kandydatowi powoduje, iż poparcie to nie będzie uwzględnione w stosunku do wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Zgłoszenia, kandydatów dokonuje się poprzez złożenie w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria:

1) formularza zgłoszeniowego:

formularz nr 1 - w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez przedstawicieli osób starszych. Formularz podpisują osoby zgłaszające;

formularz nr 2 - w przypadku zgłoszeń dokonywanych przez przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Formularz winien być podpisany zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu tego podmiotu lub innego dokumentu wewnętrznego (np. regulaminu).

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Seniorów - wzór oświadczenia.

 

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzenia wyborów określa Statut Gminnej Rady Seniorów – do pobrania.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2015-12-03 12:36:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-01-15 10:24:01)
 
 
liczba odwiedzin: 11132865

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X