☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obsługa osób niesłyszących

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa osób niesłyszących

 

     Mając na uwadze z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria udostępnienia usługę związaną z komunikowaniem się w języku migowym.

W zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik urzędu p. Andrzej Wojnarski (ul. 3 Maja 10, pokój 213). Można też zwrócić się pisemnie o pomoc do osoby w Kancelarii Urzędu (ul. 3 Maja 10, parter), który poprosi pracownika urzędu posługującego się językiem migowym. Z uwagi na znajomość języka migowego w stopniu podstawowym, prosimy Państwa o wyrozumiałość

Istnieje również możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego w wybranym systemie:

 • PJM - polskim języku migowym, naturalnym wizualno-przestrzennym języku komunikowania się osób uprawnionych;

 • SJM - systemie językowo-migowym, podstawowym środkiem komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną;

 • SKOGN - sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Usługa ta jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia takiego można dokonać w formie wniosku. Wzór wniosku do pobrania TUTAJ.

Zgłoszenia można dokonać następującą drogą:

 1. pocztą elektroniczną na adres : kancelaria@gorakalwaria.pl ,

 2. faksem na numer – 22 736 39 04,

 3. osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwarii, ul. 3 Maja 10 (parter) w godzinach pracy urzędu,

 4. listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy, 05-530 Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10,

 5. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez e-PUAP: /GoraKalwaria/skrytka.

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną w dni wolne od pracy lub poza godzinami pracy Urzędu będą rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie dostarczenia e-maila lub faksu.


Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza.

O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem zostaną Państwo poinformowani na adres
e-mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną.

W przypadku sytuacji nagłej, kiedy nie ma możliwości zapewnienia pomocy tłumacza, wyznaczony pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą osoba niesłysząca i mająca trudności w komunikowaniu się przyjdzie do tut. Urzędu.

W ramach środków wspierających komunikowanie informujemy, iż dostępne są następujące środki komunikacji:

Uwaga:

 1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.

 2. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

 3. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, wizyta w Urzędzie Miasta Gminy Góra Kalwaria nie musi być wcześniej uzgadniana.

Informacje dodatkowe:

Bieżące informacje o Urzędzie i o załatwianych sprawach są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gorakalwaria.pl

W zakładce „Urząd Miasta i Gminy”- "Referaty i samodzielne stanowiska" otworzy się strona, na której po wybraniu danej komórki organizacyjnej można znaleźć informacje o telefonach kontaktowych do danego referatu, imię i nazwisko kierownika i pracowników merytorycznych oraz zakres zadań realizowanych przez tę komórkę organizacyjną.

W zakładce „Poradnik interesanta” mogą Państwo wybrać Komórkę w której będziecie załatwiana sprawa. Po kliknięciu w tę zakładkę otworzą się karty informacyjne najważniejszych usług realizowanych przez daną komórkę organizacyjną z możliwością skorzystania z formularzy i wniosków. Karty informacyjne w sposób wyczerpujący informują o sposobie załatwienia sprawy, terminie i dokumentach, jakie należy złożyć do jej rozpatrzenia.

Wytworzył:
Beata Kisiel
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2015-10-28 11:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-11-05 14:27:12)
 
 
liczba odwiedzin: 11132895

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X