☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi od kwietnia 2019 roku uległa zmianie i wynosi:

33,86 zł – miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane),

67,72 zł - miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość, zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady niesegregowane zmieszane).

 

Opłata za odpady komunalne od stycznia do marca 2019 r. pozostaje bez zmian.
Blankiety wpłat będą wysyłane na żądanie mieszkańców, informacja Ratusz pokój nr 2 lub tel.: (22) 726 57 81, (22) 726 57 82 ".

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie w 2018 roku tj. tj. odpady zbierane w w sposób selektywny opłata wynosi 15,00 zł od osoby; nieselektywny 25,00 zł od osoby

Stawka z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady segregowane) od stycznia 2018 roku uległa zwiększeniu na kwotę
- 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny uległa zwiększeniu
- 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Terminy płatności pozostają bez zmian tj. do 14 dnia każdego miesiąca.


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległa zmianie, pozostaje na poziomie 2015 roku, tj. odpady zbierane w w sposób selektywny opłata wynosi 9,50 zł od osoby; nieselektywny 19,00 zł od osoby


Stawka z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny (odpady segregowane) od czerwca 2014 roku uległa zmniejszeniu na kwotę
- 9,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny pozostaje bez zmian
- 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej daną nieruchomość.

Terminy płatności pozostają bez zmian tj. do 14 dnia każdego miesiąca.


W miesiącu lipcu  każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma pismo informujące
o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który będzie
uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach
jej uiszczania oraz blankiety wpłat na 2013 rok.

 

Stawki opłat:

- 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – za odpady zbierane
i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane),

- 19 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – za odpady zbierane
i odbierane w sposób nieselektywny.

 

Wymiar opłaty następuje na podstawie jej samo obliczenia dokonanego w deklaracji złożonej przez właściciela
nieruchomości – tzn., że właściciel nieruchomości nie dostanie z Urzędu Miasta i Gminy faktury czy decyzji
wymiarowej jak w przypadku podatku rolnego.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców nieruchomości
x stawka opłaty) wnoszona będzie przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości miesięcznie
w nieprzekraczalnych terminach:

 1. za m-c lipiec do 14 sierpnia danego roku,

 2. za m-c sierpień do 14 września danego roku,

 3. za m-c wrzesień do 14 października danego roku,

 4. za m-c październik do 14 listopada danego roku,

 5. za m-c listopad do 14 grudnia danego roku,

 6. za m-c grudzień do 14 stycznia danego roku,

 7. za m-c styczeń do 14 lutego danego roku,

 8. za m-c luty do 14 marca danego roku,

 9. za m-c marzec do 14 kwietnia danego roku,

 10. za m-c kwiecień do 14 maja danego roku,

 11. za m-c maj do 14 czerwca danego roku,

 12. za m-c czerwiec do 14 lipca danego roku

 

Opłatę można uiszczać:

- bezpłatnie (zapłata gotówką) w placówkach Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii,

- przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Urząd Miasta i Gminy
w Górze Kalwarii.

 

Placówki Mazovia Bank Spółdzielczy w gminie Góra Kalwaria:

 1. centrala banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25,

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek: od 8.00 do 18.00

Sobota: od 8.00 do 12.00

 1. punkt kasowy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii przy ul. Ratuszowej 1,

Godziny pracy:

Poniedziałek: od 8.15 do 16.00

Wtorek – Czwartek: od 8.15 do 15.00

Piątek: od 8.15 do 14.00

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie należy wpłacać na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii.

 

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia
1 lipca 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r., należy uiścić w terminie do 14 sierpnia 2013 r.

 

Dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Rodzinom wielodzietnym, wychowującym więcej niż 2 dzieci w wieku do 18 roku życia
oraz do ukończenia 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, przysługuje dopłata
w wysokości 30% zniżki w opłacie.

Dopłatę przyznaje Burmistrz na podstawie wniosku składanego przez osoby zainteresowane.

Dopłata przyznawana jest na podstawie Uchwały Nr XLI/446/2013 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnym
i
.

 

Należy pamiętać, że deklaracja zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku
nie płacenia w określonych terminach opłaty lub gdy wnoszona opłata jest w niepełnej wysokości.
W razie stwierdzenia takiego faktu Burmistrz wyda decyzję, w której określi wysokość zaległości
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na tej podstawie prowadzona
będzie egzekucja należności.

 

Opłaty ponoszone przez mieszkańców, zgodnie z zapisami ustawy, będą wydatkowane jedynie na:

- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych,

- zbieranie odpadów w punktach selektywnej zbiórki (utworzenie i utrzymywanie punktów),

- transport odpadów komunalnych,

- odzyski i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

- obsługę administracyjną systemu.

Z pobranych od mieszkańców opłat gmina nie będzie finansować innych działań poza wskazanymi
w ustawie.

Wytworzył:
Ewa Sobiepanek
(2013-06-24)
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2013-06-24 09:56:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2019-12-02 09:22:21)

 
 
liczba odwiedzin: 11132626

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X