Dane adresowe

Gmina Fair Play


Szanowni Państwo,

w przypadku składania drogą mailową wniosków o udzielenie informacji publicznej, prosimy o ich kierowanie wyłącznie na poniższe adresy:

- kancelaria@gorakalwaria.pl

- umig@gorakalwaria.pl

- sekretariat@gorakalwaria.pl

Ze wskazanych adresów mailowych wnioski kierowane są do rejestracji i załatwienia przez właściwą komórkę merytoryczną.


Szanowni Podatnicy podatków lokalnych

Od 2016 roku podatki lokalne, których kwota nie przekracza 100 zł, będą płatne jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

W związku z nowelizacją ustaw podatkowych, od dnia 1 stycznia 2016 r, podatki od nieruchomości, rolny i leśny będą płatne jednorazowo (nie w 4 ratach) jeżeli ich wysokość nie przekroczy 100 zł. Ponadto, nie będą wszczynane postępowania (wystawiane decyzje) jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia danego roku najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.

W bieżącym roku - 2018 jest to kwota to 7,80 zł.

Referat Podatków i Opłat

 

ratusz
 

URZĄD MIASTA I GMINY

05-530 Góra Kalwaria

ul. 3-go Maja 10

Tel. (22) 72-73-411 do 413
Fax. (22) 72-71-378
e-mail: umig@gorakalwaria.pl

e-Puap: /GoraKalwaria/Skrytka

konto Urzędu w Mazovia Bank  Spółdzielczy w Górze Kalwarii

NR: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002

Wykaz telefonów Urzędu - plik do pobrania

NIP: 123-00-25-777 -Urząd Miasta i Gminy
         123-12-16-723 -Gmina Góra Kalwaria

REGON: 000524861 -Urząd Miasta i Gminy
                 013271134 -Gmina Góra Kalwaria


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy
wskazany przez Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria.


Liczba mieszkańców na dzień 04.09.2017 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-06-12 15:33:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2018-05-07 09:08:43)