Regulaminy

 

Regulamin Pracy Urzędu

Zarządzenie nr 62/2010 w spr. wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Regulamin pracy cz. 1i cz. 2,załącznik nr 1 i 2,  załącznik nr 3, 
załącznik nr 4,  załącznik nr 5,  załącznik nr 6,  załącznik nr 7, 
załącznik nr 8,  załącznik nr 9, 
załącznik nr 10, załącznik nr 11.

 

I zmiana:

Zarządzenie nr ROA.120.27.2011 w spr. wprowadzenia zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

II zmiana:

Zarządzenie nr ROA.120-20/2014 w spr. wprowadzenia zmian w  Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

III zmiana:

Zarządzenie nr ROA.0050.23.2017 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

IV zmiana:

Zarządzenie nr ROA.0050.23.2017 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

V zmiana:

Zarządzenie nr ROA.0050.69.2018 w spr. wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Regulamin Organizacyjny

Zarządzenie Nr ROA.0050.14.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

załączniki: regulamin, schemat organizacyjny

I zmiana:

Zarządzenie nr ROA.0050.135.2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w spr. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Załącznik: schemat organizacyjny

Regulamin wynagradzania

Zarządzenie nr ROA.0050.141.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
załącznik nr 1 - regulamin wynagradzania

Służba przygotowawcza

Zarządzenie nr 3/2009 w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu końcowego
 
Regulamin okresowej oceny pracowników

Zarządzenie nr 23/2010 w spr. wprowadzenia „Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria” 

załącznik nr 1

 Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr ROA.0050.82.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 17 maja 2018 r. w spr. wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

załącznik nr 1

Kodeks Etyczny Pracowników

Zarządzenie Nr ROA.120-161/2011 w spr. ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

I zmiana:

Zarządzenie Nr ROA.0050.84.2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

                                       Regulamin Skarg i Wniosków                            

Zarządzenie Nr ROA.0050.179.2015 w spr. wprowadzenia Regulaminu przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

             Regulamin

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2003-06-26 09:58:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2019-07-05 13:21:29)