OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r.; poz. 65 i 284) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 6 miesięcy:

 

Góra Kalwaria, obr. 3-03, dzierżawa do 6 m-cy, działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 29/1 o powierzchni 553 m2, objęta księga wieczystą nr WA1I/00029000/9 z przeznaczeniem na zaplecze budowy.

 

Góra Kalwaria, obr. 9-01, dzierżawa do 6 m-cy, działki oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 117/4 i 117/7 o łącznej powierzchni 592 m2, objęte księga wieczystą nr WA5M/00255147/6 z przeznaczeniem na zaplecze budowy.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 02.10.2020 r. do 22.10.2020 r

 


 

Wytworzył:
Alicja Gwara
(2020-10-02)
Udostępnił:
Adrian Macioł
(2020-10-01 08:57:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Macioł
(2020-10-01 08:59:34)