Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie - Radom (od km 38,800 do km 58,100), w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 pod nazwą: "Modernizacja linii kolejowej Nr 8 odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)", Faza II - Odcinek 1: Szlak Czachówek - Chynów od km 38+800 do km 41+900"

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-06-22 10:22:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-06-22 10:38:36)