Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 607/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej po terenie cz. dz. nr 265, obr. Sierzchów, gm. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Anita Sas
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-06-02 16:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-06-02 16:02:04)