Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 588/2020 z dnia 25.05.2020 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) o średnicy PE DN 40 mm po terenie części dz. ew. nr: 34, 388, 33, 32/1, 41, 49/2, 47/2, 386, 46, 45 we wsi Pęcław, gmina Góra Kalwaria

Wytworzył:
Agnieszka Chojnacka
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-05-26 13:24:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-05-26 13:25:24)