Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy zespołu ogródków działkowych wraz z infrastrukturą ogrodową i kompleksowym zagospodarowaniem terenu dz. nr 10/51 we wsi Brześce

Wytworzył:
Renata Ługowska
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-05-20 12:09:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-05-20 12:10:13)