Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 559/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznych kablowych oraz złączy kablowych po terenie cz. dz. nr: 123, 127/6, 127/14, obr. Obręb, gm. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Anita Sas
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-05-19 15:44:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-05-19 15:47:20)