Petycje 2020

Nr petycji

petycja nr 1/2020

Kategoria

ochrona zdrowia

Przedmiot petycji

podjęcie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przez elektroskażeniem

Treść petycji

skan pisma

Data złożenia

08.05.2020 r.

Dane podmiotu wnoszącego petycje

Koalicja Polskiej Wolnej od 5G

Przebieg postępowania

petycja przekazana do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego

Przewidywany termin załatwienia petycji

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Sposób załatwienia petycji

 uchwała XXXIII/316/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Daria Bocek
(2020-05-18 10:32:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Daria Bocek
(2020-09-01 13:30:16)