Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 535/2020 z dnia 11.05.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej po terenie cz. dz. nr: 117 i 104 oraz dz. nr 349, obr. Pęcław, gm. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Anita Sas
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-05-13 14:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-05-13 14:10:03)