Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 538/2020 z dnia 13.05.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej po terenie cz. dz. nr:18/1, 231, 271,159 oraz dz. nr 125, obr. Pęcław, gm. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Anita Sas
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-05-13 14:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-05-13 14:04:17)