Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1155/2019 z dnia 02.09.2019 r., ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czersku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, po terenie dz. nr ew.: 770/17, 770/21, 770/22, 770/25, 770/27, 770/34, 770/36, obr. Czersk, w zakresie zmiany szerokości elewacji frontowej oraz uwzględnienia dz. nr 770/32.

Wytworzył:
Anita Sas
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-05-05 13:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-05-05 13:43:32)