Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) o średnicy PE DN 40 mm, po terenie dz. nr ew.: 251/11, 252/8, 252/2, we wsi Kąty, obręb 0019, gm. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Agnieszka Chojnacka
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-04-20 16:03:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-04-20 16:04:31)