Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci elektroenergetycznych kablowych oraz złączy kablowych po terenie części dz. nr: 123, 127/6, 127/14, obr. Obręb, gm. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Anita Sas
(2020-04-03)
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-04-03 11:13:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-04-03 13:01:19)