Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) o średnicy PE DN 40 mm, po terenie dz. nr ew.: 34, 388, 33, 32/1, 41, 49/2, 47/2, 386, 46, 45, we wsi Pęcław, obręb 0033, gm. Góra Kalwaria.

Wytworzył:
Agnieszka Chojnacka
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-03-27 14:41:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-03-27 14:41:35)