Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z PE, po terenie: 1) części dz. nr ew.: 228, 227/2, 216/2, 376, 193/1, 193/2, 81, 79/1, 80/2, 215/2, 271/2, 272/1, 272/2, 245; dz. nr ew.: 227/1, 216/1, 80/1, 215/1, 271/1, 74/10 we wsi Czaplinek, obręb 0013, gm. Góra Kalwaria; 2) części dz. nr ew.: 260, 291/1, 35, 65, 86/1, 111/1; dz. nr ew.: 37, 276/4, 291/2, 98/1 we wsi Obręb, obręb 0031, gm. Góra Kalwaria; 3) części dz. nr ew.: 36, 55, 58, 63/6, 63/5, 9/1, 53, 69, 129; dz. nr ew.: 63/7, 63/8, 63/9, 9/2 we wsi Julianów, obręb 0021, gm. Góra Kalwaria,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z PE, po terenie:

  1. części dz. nr ew.: 228, 227/2, 216/2, 376, 193/1, 193/2, 81, 79/1, 80/2, 215/2, 271/2, 272/1, 272/2, 245; dz. nr ew.: 227/1, 216/1, 80/1, 215/1, 271/1, 74/10  we wsi Czaplinek, obręb 0013, gm. Góra Kalwaria;
  2. części dz. nr ew.: 260, 291/1, 35, 65, 86/1, 111/1; dz. nr ew.: 37, 276/4, 291/2, 98/1 we wsi Obręb, obręb 0031, gm. Góra Kalwaria;
  3. części dz. nr ew.: 36, 55, 58, 63/6, 63/5, 9/1, 53, 69, 129; dz. nr ew.: 63/7, 63/8, 63/9, 9/2 we wsi Julianów, obręb 0021, gm. Góra Kalwaria,
Wytworzył:
Agnieszka Chojnacka
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-03-18 09:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-03-18 10:05:22)