Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, po terenie części dz. nr ew.: 18/1, 231, 271, 159 oraz dz. nr ew. 125, obr. Pęcław, gm. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2004-07-15 12:28:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:41:17)