Obwieszczenie w sprawie ustlenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, po terenie części sz. nr ew.:117 i 104 oraz dz.nr ew. 349, obr. Pęcław, g. Góra Kalwaria

Wytworzył:
Anita Sas
Udostępnił:
Anna Mentlak
(2020-03-11 10:35:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Mentlak
(2020-03-11 10:44:31)