OGŁOSZENIE o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łubna

OGŁOSZENIE

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości

 

BURMISTRZ  MIASTA i GMINY  GÓRA  KALWARIA

na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) niniejszym informuje o odwołaniu ogłoszonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Łubna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 149/12 o powierzchni 0,2504 ha, objętej księgą wieczystą nr WA5M/00319981/1, będącą własnością Gminy Góra Kalwaria

Przetarg miał się odbyć 27 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10 w sali nr 100A.

 

                                                                       UZASADNIENIE

Powodem odwołania przetargu jest potrzeba uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi wojewódzkiej, co umożliwi dokonanie precyzyjnej lokalizacji i wyceny służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez przyległą nieruchomość gminną, oznaczoną jako dz.nr 149/9 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako dz nr 149/12.

                                                                                                   Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                 Danuta Rechnia                                                           

                                                                                                                 Z-ca Burmistrza