Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi wraz z budynkiem portierni, budynkiem administracyjno-technicznym, budynkiem pompowni p. poż., zbiornikiem wody do celów p. poż., stacją regazyfikacji gazu i zbiornikami gazu, zbiornikami retencyjnymi oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew.: 96/13, 96/14, 96/15, 96/16, 96/17, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/43 w miejscowości Baniocha.

Wytworzył:
Julita Jędrzejczyk
(2019-12-19)
Udostępnił:
Katarzyna Szczepańska
(2019-12-19 14:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2019-12-19 14:03:47)