Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dla fr. wsi Tomice