(22) na wykonanie adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Cendrowicach na przedszkole