(9) Rewitalizacja wiślanej skarpy i jej zagospodarowanie na park miejski