Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (8/2019)