(10) Opróżnianie kontenerów z placu targowego w m. Góra Kalwaria