obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania (obr.8-01, dz. nr ew.3/3)