obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania (obr.8-02, dz. nr ew. 3/3)