Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (nabór nr 2/2019)