Kierownictwo Urzędu

Oświadczenia majątkowe - za 2017 r.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Plik do pobrania
1 Dariusz Antoni Zieliński Burmistrz Miasta i Gminy

pobierz

2 Jan Wysokiński I Zastępca Burmistrza pobierz
3 Marek Rutowicz II Zastępca Burmistrza pobierz
4 Ewa Maria Sobiepanek Skarbnik Gminy pobierz
5 Beata Anna Kisiel Sekretarz Gminy pobierz
6 Renata Agnieszka Jasik Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska pobierz
7 Katarzyna Beata Jaranowska-Bielawska Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego pobierz
8 Renata Zofia Lasecka Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej pobierz
9 Krzysztof Andrzej Kasperec Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pobierz
10 Hanna Myszka Kierownik Referatu Podatków i Opłat pobierz
11 Kamil Kuklewski Zastępca Kierownika Referatu Podatków i Opłat pobierz
12 Beata Spychalska Podinspektor ds. naliczeń podatkowych pobierz
13 Edyta Kazubek Specjalista ds. naliczeń podatkowych pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2018-06-21 11:53:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2018-07-05 13:23:38)