Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzyżowania zul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 wraz z budową obwodnicy Góry Kalwarii, w zakresie budowy obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 od km 22+680 do km 27+790 oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 175+700 do km 179+550. Zamierzenie budowlane nr 1. Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości ok. 5,1 km w ciągu DK nr 50 dł. ok. 3,9km"