Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria

tel. (22) 72 73 546, fax (22) 72 72 332

e-mail: zgk@post.pl

strona internetowa ZGK

BIP prowadzony bezpośrednio dla Spółki http://zgkgk.bip.eur.pl/public/