Ogłoszenie - wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców z dn. 09.01.2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r.; poz. 2147) Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców:

 

Góra Kalwaria, obr. 3-02, ul. Chopina 9 bl. 1, lokale nr: 3, 12, 21, 27, 31, 40, działka nr 35/2

Góra Kalwaria, obr. 3-02, ul. Chopina 9, bl. 2 lokal nr 6, działka nr 35/4

Góra Kalwaria, obr. 6-01, ul. Dominikańska 44A, lokale nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Dominikańska 44B, lokale nr: 1, 2

Góra Kalwaria, obr. 2-02, ul. Staszica 4 bl. 1, lokale nr: 11, 12, działka nr 47/12

Góra Kalwaria, obr. 2-02, ul. Staszica 4 bl. 2, lokale nr: 1, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, działka nr 47/11

Góra Kalwaria, obr. 2-02, ul. Staszica 4 bl. 4, lokale nr: 2, 3, 4, 9, 11, 12, działka nr 47/7

Góra Kalwaria, obr. 1-01, ul. Piłsudskiego 25, lokal nr 3, działka nr 80

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.bip.gorakalwaria.pl w dniach od 11.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

Wytworzył:
Marianna Kurek
Udostępnił:
Paulina Drozd
(2017-01-09 09:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Paulina Drozd
(2017-01-09 09:27:42)