2016

Data kontroli

Jednostka kontrolująca Cel kontroli Protokół - plik do pobrania
25.08. - 26.10.2016 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy za 2015 rok wystąpienie pokontrolne
08.09. - 07.10.2016 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Kontrola zadania w ramach NPPDL "Przebudowa ulic Wareckiej i Książąt Mazowieckich w miejscowości Czersk" brak protokołu
21 - 23.09.2016 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Wydział Polityki Społecznej Kontrola organizacji i realizacji zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz wykorzystanie dotacji otrzymanej na wydatki związane z realizacją płatności świadczeń wychowawczych sprawozdanie z kontroli
22.09.2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Program Ochrony Powietrza

zalecenia pokontrolne

protokół kontroli

Audyt:

Plan audytu wewnętrznego - plik do pobrania (.pdf)

sprawozdanie z wykonania audytu wewnętrznego - plik do pobrania (.pdf)