Podmioty odbierające odpady komunalne, miejsca zagospodarowania odpadów oraz osiągnięte poziomy