2014

Data kontroli Jednostka kontrolująca Protokół - plik do pobrania
16.10.2014 Archiwum Państwowe w Warszawie protokół
13-15.10.2014 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

informacja

brak protokołu

27-29.05.2014 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie protokół
31.03.-16.04.2014 Wojewoda Mazowiecki protokół
11-13.03.2014 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Informacja

brak protokołu

13.01.2014 Urząd Kontroli Skarbowej protokół
13.01.2014 Najwyższa Izba Kontroli protokół