Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Góra Kalwaria na lata 2013 - 2032