Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025

Uchwała Nr Wa.348.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2013 roku w spr. wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria projekcie uchwały o wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025 (plik do pobrania cz. 1, 2, 3)

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2013-12-20 10:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2013-12-20 10:12:09)