informacja w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie oraz na terenie miejscowości Czersk

ROK 2015

Informuje się, że uległa przedłużeniu uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie (I strefa obejmuje zespół miejski o największych walorach historycznych) oraz na terenie miejscowości Czersk położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady.

Uchwała Nr LXV/687/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 12 listopada 2014 r. Rady Miejskiej Góry Kalwarii w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie (I strefa obejmuje zespół miejski o największych walorach historycznych) oraz na terenie miejscowości Czersk położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady.


Uchwała Nr XXVI/295/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta Góra Kalwaria położonych w I strefie (I strefa obejmuje zespół miejski o największych walorach historycznych) oraz na terenie miejscowości Czersk położonych w historycznym układzie urbanistycznym, w których dokonano remontu fasady.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Warunkiem zwolnienia jest zrealizowanie w danej nieruchomości remontu elewacji polegającego na odnowieniu całej elewacji frontowej budynku lub połaci dachowej w okresie nieprzekraczającym jednego roku, liczonym od dnia rozpoczęcia remontu

Zwolnienie udziela się na wniosek podatnika, złożony przed rozpoczęciem remontu lub w czasie jego trwania. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 31.12.2013 r., na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2012-08-01 11:45:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Dorota Pierścińska
(2016-04-25 09:40:30)