☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Wtorek 13.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

Karta informacyjna

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65            ze zm. )
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020.470 ze zm.)
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020. 282 ze zm)
 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017. 1161 ze  zm.)
 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.55 ze zm.)
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018. 2268 ze zm.)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • 2 egzemplarze mapy zasadniczej w skali 1:500, lub 1: 1000, lub 1: 2000 obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać, z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem, numerami działek
 • kserokopie warunków lub umów zawartych z właścicielem mediów: (Zakładem Energetycznym Warszawa Teren S.A. Warszawie lub ZEW-T DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Jeziorna, ul. Piaseczyńska 52, - dostawca energetyki; Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o. o. w Górze Kalwarii w Górze Kalwarii, ul. Św. Antoniego 1/2 - dostawca wody i właściciel kanalizacji sanitarnej i deszczowej; Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Gazownia Warszawska, ul. Krucza 2 lub Mazowiecka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazownia Warszawska, ul. Krucza 2 Biuro Obsługi Klienta Warszawa-Teren w Piasecznie)
 • wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości na których projektowane jest przedsięwzięcie
 • graficzne przedstawienie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, w tym gabaryty projektowanych obiektów budowlanych
 • aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, w przypadku wystąpienia osób prawnych
 • pełnomocnictwo pisemne dla osób fizycznych do reprezentowania inwestora wraz z opłatą za pełnomocnictwo
 • potwierdzenie opłaty skarbowej
 • inne

Miejsce składania wniosku:

 • Kancelaria Urzędu – ul. 3 Maja 10, parter

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

- niezwłocznie;

- w przypadku, kiedy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca;

- w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty:

 • opłata skarbowa:
 1.  od  decyzji o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego której  wnioskodawcą  nie jest  właściciel   lub użytkownik  wieczysty  terenu  którego  wniosek  dotyczy w wysokości -  598,00 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt  osiem  złotych).
 2. obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
 3. 17,00 zł – w przypadku pełnomocnictwa.
 • opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Mazovia Bank Spółdzielczy

nr konta: 30 8003 0003 2001 0000 0635 0002

 • możliwość wpłaty w kasie filii Banku Spółdzielczego – Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. Ratuszowa 1 lub bezgotówkowo w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3 Maja 10 - parter oraz w pokoju nr 206B - II piętro

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 204, 206B, 207
 • Referat Planowania Przestrzennego

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału  Planowania  Przestrzennego – Renata Ługowska
 • Inspektorzy ds. planowania przestrzennego:

- Agnieszka Chojnacka

- Anna Kochańska

- Anita Sas

- Marcin Niedziółka

 • tel.: 22 727 34 11 (wew. 111, 113 lub 114), 22 727 34 12 (wew. 111, 113 lub 114), 22 727 34 13 (wew. 111, 113 lub 114)

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57,
  01-161 Warszawa, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi:

 • brak
 

  Wytworzyła: Anna Kochańska (08.01.2020)

Wytworzył:
Udostępnił:
Dorota Pierścińska
(2009-11-26 15:08:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-09-16 09:01:10)

 
 
liczba odwiedzin: 11049724

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X