☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komórka ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ochrona Informacji Niejawnych

1. Do realizacji zadań związanych z ochroną informacji niejawnych tworzy się komórkę organizacyjną podległą bezpośrednio burmistrzowi, w skład której wchodzą:

 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • kierownik kancelarii materiałów

2. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego jest Administrator Systemu zwany dalej Administratorem Systemu Teleinformatycznego.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
p. Zenon Sadaj, tel.: 22 727 34 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13 wew. 197.

Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 1. zapewnienie przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych w urzędzie,
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie tego ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. opracowywanie i bieżąca aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
 7. prowadzenie postępowań sprawdzających,
 8. prowadzenie aktualnych wykazów wynikających z Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 9. nadzór i kontrola funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych.

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego
p. Zenon Sadaj, tel.: 22 727 34 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13 wew. 197.

Do zadań i obowiązków inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego należy weryfikacja i bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli systemu bezpieczeństwa podległych stacji komputerowych oraz wykonanie niezbędnych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 2. prowadzenie dziennika napraw i konserwacji sprzętu wchodzącego w skład bezpiecznego stanowisk komputerowego,
 3. współuczestniczenie w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 4. prowadzenie, we współpracy z administratorem systemu, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Kierownik kancelarii materiałów niejawnych

Do zadań pracownika prowadzącego kancelarię materiałów niejawnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie dziennika ewidencji dokumentów i materiałów niejawnych,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie,
 3. udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych oraz egzekwowanie ich zwrotu
 4. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów niejawnych,
 5. wysyłanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentów niejawnych podmiotom zewnętrznym.
 6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom.

Administrator Systemu Teleinformatycznego
p. Tomasz Piotrowski, tel.: 22 727 34 11, 22 727 34 12, 22 727 34 13 wew. 171.

Do zadań i obowiązków Administratora Systemu Teleinformatycznego należy:

 1. opracowanie niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego,
 2. utrzymanie zgodności systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa,
 3. wdrażanie zabezpieczeń w systemie teleinformatycznym,
 4. prowadzenie szkoleń użytkowników systemu i ich ewidencji.
Wytworzył:
Piotr Walczak
(2020-11-02)
Udostępnił:
Anita Sas
(2009-04-23 15:38:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Walczak
(2020-11-04 16:17:28)
 
 
liczba odwiedzin: 10695812

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X