☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Sobota 16.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Podatkowy

WYDZIAŁ PODATKOWY POD
Stanowisko Imię i nazwisko Nr wew. Nr pok. Nr bezpośredni Symb.
Naczelnik Wydziału

Hanna Myszka

h.myszka@gorakalwaria.pl

220 R.01 22 727 13 72 HM
Zastępca Naczelnika

Beata Spychalska

b.spychalska@gorakalwaria.pl

222 R.03 22 726 57 82 BS
Spec. ds. rozliczeń podatkowych

Paula Królikowska

p.krolikaowska@gorakalwaria.pl

221 R.02 22 726 57 81 PK
Spec. ds. rozliczeń podatkowych

Iwona Mierzejewska

i.mierzejewska@gorakalwaria.pl

221 R.02 22 726 57 81 IM
Podinsp. ds. rozliczeń podatkowych

Paulina Lasecka

p.lasecka@gorakalwaria.pl

221 R.02 22 726 57 81 PL
Podinsp. ds. naliczeń podatkowych

Edyta Kazubek

e.kazubek@gorakalwaria.pl

223 R.03A 22 726 57 83 EK
Spec. ds. naliczeń podatkowych

Marzena Mazurek

m.mazurek@gorakalwaria.pl

224 R.03A 22 726 57 83 MM

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1) Zadania z zakresu wymiaru, poboru i księgowości podatków i opłat lokalnych, w szczególności:
a) dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
b) prowadzenie ewidencji stanu majątkowego podatników niezbędnej do ustalania wymiaru podatków lokalnych,
c) prowadzenie kontroli podatników pod względem prawidłowości złożonych zeznań podatkowych,
d) prowadzenie ewidencji i egzekucji mandatów nałożonych przez straż miejską,
e) prowadzenie windykacji w zakresie należności z tytułu podatków i opłat,
f) rozpatrywanie wniosków podatników w sprawach zmian dotyczących podatków lokalnych i podatków realizowanych przez urząd skarbowy,
g) prowadzenie księgowości podatkowej gminy,
h) uzgadnianie sald kont rozliczeń z podatnikami i inkasentami podatków,
i) wyliczanie ubytków w dochodach budżetowych na skutek zwolnień,
j) rozliczanie inkasentów podatków (sołtysów),
k) prowadzenie spraw z zakresu odpisów na izby rolnicze,
l) wydawanie zaświadczeń dotyczących podatków i opłat lokalnych,
m) rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg podatkowych,
n) prowadzenie postępowań księgowo-windykacyjnych dotyczących naliczonych opłat planistycznych i adiacenckich oraz opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
o) współpraca z organem egzekucyjnym i innymi organami upoważnionymi do prowadzenia egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
p) sprawdzanie deklaracji pod względem rachunkowym oraz księgowanie w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
q) przygotowywanie decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
r) podawanie do publicznej informacji wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
2) Prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane do produkcji rolnej.
3) Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimi.
4) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności publicznoprawnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa.


 

Wytworzył:
Piotr Walczak
(2020-11-02)
Udostępnił:
Anita Sas
(2009-04-23 15:55:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Walczak
(2020-11-04 16:34:29)
 
 
liczba odwiedzin: 10695800

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X