☰ Menu Prawe Menu ☰
Góra Kalwaria
Grafika zawierająca herb Góra Kalwaria

Piątek 26.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zameldowanie na pobyt stały

  BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria

www.bip.gorakalwaria.pl

 

 

 

Karta Informacyjna

Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dni Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2017.2411)

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki:

 • brak

Miejsce składania wniosku:

 • Ewidencja Ludności – ul. 3 Maja 10, parter, pok. 23

 

Termin załatwienia sprawy:

 • W przypadku posiadania pełnej dokumentacji jako czynność materialno-techniczna – niezwłocznie , w przypadku wątpliwości – postępowanie administracyjne

Opłaty:

 • Nie podlega opłacie

Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. 3 Maja 10, pok. 23
 • Ewidencja Ludności

Pracownik załatwiający sprawę:

 • Insp. Romana Jarosz, Renata Królak
 • nr telefonu 22 72 73 541

Godziny pracy:

 • poniedziałek 8.00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 8.00 – 16.00
 • piątek 8.00 - 15.00

Tryb odwoławczy:

 • brak

Uwagi:

        Osoba meldująca się powinna uzyskać na zgłoszeniu pobytu stałego potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę, właściciela                 w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Czynności zameldowania może dokonać osoba wykonująca obowiązek meldunkowy lub inna osoba posiadająca pełną dokumentację. Zgodę na zmianę miejsca pobytu osoby nieletniej wyraża jeden z rodziców, składając podpis na zgłoszeniu meldunkowym – dowód osobisty do wglądu:

Dokumenty do wglądu: dowód osobisty. Dowód osobisty najemcy, właściciela lokalu oraz oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu /do wglądu/, Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny lokalu. Dodatkowo dla nowych budynków informację o numerze porządkowym dla zabudowanej nieruchomości.

INFORMACJA:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy.

Obowiązek meldunkowy polega na:

- zameldowaniu się w miejscu na pobyt stały,

- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego.

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anita Sas
(2008-10-01 13:55:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Szczepańska
(2020-10-30 10:04:17)

 
 
liczba odwiedzin: 10866790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X